Warunki przyjmowania na studia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustalenie warunków przyjmowania na studia pierwszego stopnia

2020-03-03

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustlenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 78).

Wzory umów o usługi edukacyjne

2019-07-01

Zarządzenie nr  48 /19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WSKiP z uczestnikami usług edukacyjnych.

Wysokość opłat pobieranych za usługi edukacyjne

2019-07-01

Zarządzenie nr 38 /19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia   30   maja  2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020  w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Regulamin studiów

2019-07-01

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 134)

Regulamin studiów podyplomowych

2019-07-01

Zarządzenie nr 29/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2608