Przetarg nieograniczony na przebudowę systemu ochrony ppoż obiektów zakwaterowania studentów (budynek DS-1) - nr sprawy 22/zp/20 - otwarcie ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2020

W dniu 8 października 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę systemu ochrony ppoż obiektów zakwaterowania studentów (budynek DS-1) - nr sprawy 22/zp/20.
Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączono poniżej.


Zamawiający informuje, że w dniu 15  i 16 października wpłynęly pytanie dot. SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


Zamawiający informuje, że w dniu 19 października wpłynęly pytanie dot. SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


W dniu 23-10-2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert załączona poniżej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej załączone poniżej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2020-10-08
Data publikacji:2020-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Emilia Jackowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lisiak
Liczba odwiedzin:435