Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - nr sprawy 19/zp/20- wybór oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2020

W dniu 25 września 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dostawę sprzętu komputerowego. - nr sprawy 19/zp/20.
Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączono poniżej.


Zamawiający informuje, że w dniu 28 września wpłynęlo pytanie dot. SIWZ. Pytanie wraz z odpowiedzią załączone poniżej.


Zamawiający informuje, że w dniu 2 października 2020 r. wpłynęlo pytanie dot. SIWZ. Pytanie wraz z odpowiedzią załączone poniżej.


W dniu 06-10-2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie dot. grupy kapitałowej załączone poniżej.


W dniu 15-10-2020 r. Zamawiający dokonał wyborunajkorzystniejszej oferty.W dniu 06-10-2020 r .Informacja o wyborze wraz z zestawieniem ofert wraz z przyznaną punktacją załączone poniżej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2020-09-24
Data publikacji:2020-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Emilia Jackowska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Jackowska
Liczba odwiedzin:353