Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę amunicji i osprzętu do broni - nr sprawy 2/zp/20 - unieważnienie postępowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

20 stycznia 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę amunicji i osprzętu do broni. Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączone poniżej.


21 stycznia 2020 r. do  Zamawiającego wpłynęły  pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


21 stycznia 2020 r. do  Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


28 stycznia 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w załączeniu.


5 lutego 2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę amunicji i osprzętu do broni. Dokument zawierający uzasadnienie unieważnienia w załączeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2020-01-20
Data publikacji:2020-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Dąbek-Lisiak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Dąbek-Lisiak
Liczba odwiedzin:269