Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, moduł nr 2 - nr sprawy 2/NMF/zp/20 - wybór oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

W dniu 30 grudnia 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, moduł nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” - nr sprawy 2/NMF/zp/20. Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączono poniżej.


W dniu 04-01-2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


W dniu 05-01-2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


W dniu 07-01-2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami załączone poniżej.


W dniu 11 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Informacja z otwarcia załączona poniżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej załączone poniżej.


W dniu 21-01-2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Informacja w załączeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Renata Wawrzyniak
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Jackowska
Liczba odwiedzin:493