Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw, owoców i warzyw mrożonych - nr sprawy 35/zp/20 -Wybór najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020

W dniu 10 grudnia 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw, owoców i warzyw mrożonych - nr sprawy 35/zp/20. Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączono poniżej.


 W dniu 17-12-2020 r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. W efekcie zmian załączono następujące dokumenty:

  1. lista zmian w SIWZ,
  2. zmieniona SIWZ,
  3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert upływa dnia 22 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.


 W dniu 22 grudnia 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert w załączeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej załączone poniżej.

 


W dniu  7 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzytsniejszej oferty we wszystkich częściach postępowania. Informacje z wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z zestawieniem ofert w załączeniu.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP ZZP
Data utworzenia:2020-12-10
Data publikacji:2020-12-10
Osoba sporządzająca dokument:Anna Lisiak
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Jackowska
Liczba odwiedzin:475

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-23 10:42:17Emilia Jackowskaotwarcie ofertPrzetarg nieograniczony na dostawę warzyw, owoców i warzyw mrożonych - nr sprawy 35/zp/20 -Wybór najkorzystniejszej oferty