Przetarg nieograniczony na remont pokoi na poddaszu budynku nr 23 (DS-1) - nr sprawy 11/zp/20 - wybór najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2020

W dniu 18 czerwca 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pokoi na poddaszu budynku nr 23(DS-1).

Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia załączone poniżej.


W dniu 3 lipca 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie dot. grupy kapitałowej załączone poniżej.


W dniu 13 lipca 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokumenty w załączeniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WSKiP
Data utworzenia:2020-06-17
Data publikacji:2020-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Emilia Jackowska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Jackowska
Liczba odwiedzin:638

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-18 15:49:09Emilia Jackowskadodanie zamowienia z ząłacznikamiPrzetarg nieograniczony na remont pokoi na poddaszu budynku nr 23 (DS-1) - nr sprawy 11/zp/20 - wybór najkorzystniejszej oferty